ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Σταυροί συνδυασμού: ΔΥΝ.-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ

α/αΥποψήφιοςΣταυροί
Δημοτικό συμβούλιο
1 ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΘΕΟΦΙ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 521
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 39
560
2 ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 365
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 50
415
3 ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 224
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 184
408
4 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΔΗΜΗ
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 219
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 182
401
5 ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 313
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 81
394
6 ΚΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 242
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 94
336
7 ΒΑΛΑΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 312
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 12
324
8 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 215
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 70
285
9 ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩΝ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 212
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 65
277
10 ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΖΑΡΟΥ
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 187
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 84
271
11 ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 216
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 55
271
12 ΣΑΚΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 256
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 15
271
13 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ-ΝΤΟΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤ
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 184
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 49
233
14 ΒΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 202
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 13
215
15 ΤΑΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 204
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 6
210
16 ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΠΥΡ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 193
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 13
206
17 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 199
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 5
204
18 ΕΥΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 164
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 28
192
19 ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΑΘΑΝΑ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 178
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 12
190
20 ΤΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 99
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 85
184
21 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 179
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 2
181
22 ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΜΙΧΑ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 135
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 44
179
23 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 156
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 21
177
24 ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 171
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 3
174
25 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩ
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 115
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 54
169
26 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ τ ΚΩΝΣ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 136
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 23
159
27 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΚΩΝ
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 95
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 59
154
28 ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 132
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 19
151
29 ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 101
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 49
150
30 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Α
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 127
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 12
139
31 ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 116
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 22
138
32 ΚΑΡΒΕΛΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 82
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 55
137
33 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 99
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 36
135
34 ΓΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 66
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 49
115
35 ΠΑΝΤΑΖΗ ΖΩΗ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 111
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 4
115
36 ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΛΑΜΠ
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 62
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 50
112
37 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ τ ΑΘΑ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 107
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 3
110
38 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ τ ΑΝΕΣΤΗ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 89
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 4
93
39 ΜΠΑΖΩΤΗ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 87
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 2
89
40 ΠΡΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 79
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 4
83
41 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΣΠΥΡΙΔ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 66
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 9
75
42 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΚΩΝΣ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 70
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 4
74
43 ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 74
74
44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ τ ΒΑΣ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 70
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 2
72
45 ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ - ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 58
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 7
65
46 ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 34
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 26
60
47 ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 52
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 4
56
48 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 52
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 4
56
49 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ τ ΑΝΕ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 49
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 3
52
50 ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΑΘΑΝΑ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 32
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 14
46
51 ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ τ ΗΛΙΑ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 23
23
52 ΤΣΑΜΠΟΣ AΝΘΙΜΟΣ τ ΜΙΧΑΗΛ
 • Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων: 7
 • Δημοτική Ενότητα Διρφύων: 2
9
Σύνολο9.269