ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Σταυροί συνδυασμού: ΔΗΜΙΟΥΡΓ. ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙ

α/αΥποψήφιοςΣταυροί
Δημοτικό συμβούλιο
1 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 688
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 53
741
2 ΣΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 550
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 153
703
3 ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 502
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 51
553
4 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 495
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 39
534
5 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ τ ΣΠΥΡΙΔΩ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 379
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 42
421
6 ΦΑΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΧΡΗΣΤ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 252
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 164
416
7 ΚΡΟΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΓΕΩΡΓΙΟ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 308
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 107
415
8 ΣΜΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 387
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 26
413
9 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ Ν
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 205
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 198
403
10 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Β
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 303
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 95
398
11 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΧΡΗ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 210
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 149
359
12 ΚΑΤΕΒΑ ΟΡΣΑΛΙΑ τ ΑΝΔΡΕΑ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 178
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 172
350
13 ΛΟΥΛΑΚΑ-ΜΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 263
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 81
344
14 ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 314
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 17
331
15 ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 211
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 115
326
16 ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 300
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 22
322
17 ΑΝΔΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 184
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 116
300
18 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 256
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 40
296
19 ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ τ ΑΠΟ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 135
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 130
265
20 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 195
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 62
257
21 ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 248
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 6
254
22 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ ΒΑΣΙΛ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 201
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 51
252
23 ΜΙΧΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 216
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 28
244
24 ΜΠΑΣΙΝΑ-ΚΟΚΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ τ Ι
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 140
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 80
220
25 ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 191
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 26
217
26 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑΝ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 135
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 77
212
27 ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 137
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 72
209
28 ΤΣΙΑΚΚΙΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ τ ΑΝ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 194
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 14
208
29 ΠΕΠΠΕ-ΚΡΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 198
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 9
207
30 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΓΕΩΡ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 172
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 32
204
31 ΒΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 119
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 82
201
32 ΔΑΦΝΗ-ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 160
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 33
193
33 ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 143
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 24
167
34 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΠΥΡΙΔ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 140
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 20
160
35 ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ τ ΙΩΑ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 104
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 53
157
36 ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 115
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 8
123
37 ΜΠΑΣΙΝΑ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΙΩ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 98
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 17
115
38 ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ τ ΧΡ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 59
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 51
110
39 ΜΠΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 77
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 27
104
40 ΓΙΑΠΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 52
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 50
102
41 ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 88
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 14
102
42 ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΗΛ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 75
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 21
96
43 ΚΑΛΑΜΙΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΣΩ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 90
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 3
93
44 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 50
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 23
73
45 ΚΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ Ν
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 56
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 2
58
46 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ τ ΓΕΩΡ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 43
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 15
58
47 ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 39
39
48 ΒΑΘΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) τ
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 20
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 17
37
49 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 25
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 7
32
50 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ τ ΚΩ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 22
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 5
27
51 ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 19
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 7
26
52 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τ ΑΝΑΡ
 • Δημοτική Ενότητα Ερετρίας: 12
 • Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων: 5
17
Σύνολο12.464