ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑ

Σταυροί συνδυασμού: ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝ

α/αΥποψήφιοςΣταυροί
Δημοτικό συμβούλιο
1 ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ τ ΛΟΪΖΟΥ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 248
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 40
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 7
295
2 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Κ
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 120
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 79
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 19
218
3 ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 137
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 68
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 5
210
4 ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΝΙΚΟ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 137
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 10
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 2
149
5 ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΔ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 123
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 12
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 7
142
6 ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΠΑΥΛΟ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 120
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 9
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 7
136
7 ΜΑΜΟΥΧΑ - ΓΕΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙ
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 106
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 22
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 3
131
8 ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 112
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 10
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 7
129
9 ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΑΥΪΔ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 97
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 5
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 2
104
10 ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤ
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 80
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 14
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 1
95
11 ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 82
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 8
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 1
91
12 ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΧΡΗΣΤ
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 62
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 21
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 6
89
13 ΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 78
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 9
87
14 ΚΟΥΓΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΥΑΓ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 75
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 7
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 1
83
15 ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ Γ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 63
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 18
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 1
82
16 ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 75
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 1
76
17 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝ
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 58
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 8
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 3
69
18 ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ τ ΙΩΑΝ
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 37
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 32
69
19 ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΣΠΥ
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 60
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 8
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 1
69
20 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΒΑΣΙΛΕΙ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 58
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 6
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 1
65
21 ΜΠΑΛΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΙΩΑΝ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 45
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 20
65
22 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤ
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 35
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 25
60
23 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘ
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 38
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 14
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 8
60
24 ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩ
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 49
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 9
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 1
59
25 ΚΕΝΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΓΕΩΡ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 49
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 4
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 2
55
26 ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΝΙΚΟΛ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 48
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 2
50
27 ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΧΑΡ
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 42
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 2
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 2
46
28 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ τ ΣΤ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 39
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 1
40
29 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΑΝ
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 23
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 5
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 1
29
30 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ Ε
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 26
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 3
29
31 ΖΗΣΙΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ τ ΖΑΧΑΡ
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 23
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 1
24
32 ΜΑΛΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ τ ΒΑΣΙΛ
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 17
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 3
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 1
21
33 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΧΡΙ
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 17
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 4
21
34 ΨΑΡΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ
 • Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 15
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 3
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 1
19
35 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣ τ ΣΩΚΡΑΤ
 • Δημοτική Ενότητα Νηλέως: 16
 • Δημοτική Ενότητα Κηρέως: 2
18
Σύνολο2.985